Упозоравање на мине

c_OZNAKAУпозоравање на мине је једна од компоненти противминског дјеловања са основним циљем да кроз едукацију, информисање путем медија или директним контактом са ризичним циљним групама подигне свијест о опасности од мина, смањи могућност нових несрећа и укаже на дугорочност опасности од мина и експлозивна средства заостала из рата (ЕСЗР).

Дугорочно смањење ризика од мина може се ефикасно и провјерено постићи само сталним провођењем акција упозоравања на мине и експлозивна средства заостала из рата (ЕСЗР).

Упозоравање на мине/ЕСЗР обухавата јавно информирање, едукацију становништва и повезивање са угроженом заједницом.

Типови мина

Smiley face