Upozoravanje na mine

c_OZNAKA

Upozoravanje na mine je jedna od komponenti protivminskog djelovanja sa osnovnim ciljem da kroz edukaciju, informisanje putem medija ili direktnim kontaktom sa rizičnim ciljnim grupama podigne svijest o opasnosti od mina, smanji mogućnost novih nesreća i ukaže na dugoročnost opasnosti od mina i eksplozivna sredstva zaostala iz rata (ESZR).

Dugoročno smanjenje rizika od mina može se efikasno i provjereno postići samo stalnim provođenjem akcija upozoravanja na mine i eksplozivna sredstva zaostala iz rata (ESZR).

Upozoravanje na mine/ESZR obuhavata javno informiranje, edukaciju stanovništva i povezivanje sa ugroženom zajednicom.
Tipovi mina u BiH

Smiley face