Trenutna minska situacija/Plan/Izvještaj

SUMNJIVA POVRŠINA 

Plan protivminskog djelovanja u BiH za 2020. godinu

Izvještaj o protivminskom djelovanju za 2019.godinu

Operativni plan 2019

Izvještaj o protivminskom djelovanju za 2018.godinu

Trenutna veličina sumnjive opasne površine na mine u BiH iznosi 965 km2 ili 1,97 % u odnosu na ukupnu površinu BiH .

Kroz operacije sistematskog izviđanja definisano je 8.525 sumnjivih mikrolokacija na kojima je procjenjuje se zaostalo oko 79.000 mina/ESZR.

Opšta procjena uticaja mina/ESZR/kasetne municije u 129 gradova/opština u BiH je identifikovala 1.398 ugroženih zajednica pod uticajem mina/ESZR/kasetne municije.

Mikrolokacije kontaminirane minama/ESZR/kasetnom municijom direktno utiču na bezbjednost 517.238 stanovnika ili 13 % od ukupnog broja stanovnika BiH.

ŽRTVE

U poslijeratnom periodu stradalo 1.766 osoba, od čega 617 osoba smrtno.

Prilikom obavljanja poslova humanitarnog deminiranja u BiH su stradala 133 deminera, od čega 53 deminera smrtno.

U 2019. godini u BiH registrovane su 2 deminerske nesreće, u kojima su poginula 2 deminera a 4 deminera su povrijeđena.

Tokom 2020.godine u BiH nije bilo registrovanih minskih nesreća.

TEHNIČKO IZVIĐANJE I ČIŠĆENJE MINA/KASETNE MUNICIJE

U 2019. godini operacije tehničkog izviđanja i čišćenja mina izvedene su na 106 zadataka i na kraju izvještajne godine certifikovana površina iznosi  3,842.660 m2.

U navedenim operacijama pronađene su i uništene  963 protivpješadijske mine, 19 protivtenkovskih mina i 389 komada ESZR.

  • Od početka provođenja operacija tehničkog izviđanja i čišćenja mina u BiH od 1996. godine zaključno sa 2019. godinom redukovana je i očišćena površina od 210.3 km2,
  • pronađeno i uništeno 67.560 protivpješadijskih mina,
  • 8.540 protivtenkovskih mina i
  • 59.289 komada ESZR.

Operacije tehničkog izviđanja i čišćenja mina trenutno se provode na 58 zadataka sa potvrđenom opasnom površinom od 1.925.638 m2.

RESURSI

U BiH je u 2019. godini akreditovano 17 organizacija za protivminsko djelovanje, gdje je angažovano 1.200 lica koja posjeduju akreditaciju za obavljanje poslova protivminskog djelovanja i ovlaštenje za rad.

Smiley face