Trenutna minska situacija

Minska situacija 2016.godina

Trenutna veličina minski sumnjive površine u BiH iznosi 1.145 km2 ili 2,3% u odnosu na ukupnu površinu BiH.

Opšta procjena uticaja mina/kasetne municije/ESZR u 129 gradova/opština u BiH je identifikovala 1.398 ugroženih zajednica pod uticajem mina/kasetne municije/ESZR.
Od ukupnog broja ugroženih zajednica 1.369 zajednica je kontaminirano minama, dok je 60 zajednica kontaminirano kasetnom municijom (od čega 31 zajednica ima kombinovanu kontaminiranost minama i kasetnom municijom). Mikrolokacije kontaminirane minama/kasetnom municijom/ESZR direktno utiču na bezbjednost 545.603 stanovnika ili 15% od ukupnog broja stanovnika BiH. Od toga, mikrolokacije kontaminirane minama utiču na bezbjednost 517.238 stanovnika, dok mikrolokacije kontaminirane kasetnom municijom utiču na bezbjednost 54.314 stanovnika (od čega je 25.949 stanovnika ugroženo kombinovano minama i kasetnom municijom).

Kroz operacije sistematskog izviđanja definisano je 9.018 sumnjivih mikrolokacija na mine na kojima je, procjenjuje se, zaostalo oko 82.000 mina/ESZR.
Trenutna veličina sumnjive opasne površine na kasetnu municiju u BiH iznosi 7,3 km2, od čega je 4,3 km2 kombinovana sumnjiva opasna površina na mine i kasetnu municiju. Kroz operacije sistematskog izviđanja definisane su 203 sumnjive mikrolokacije na kasetnu municiju na kojima je, procjenjuje se, zaostalo oko 2.000 komada kasetne podmunicije/ESZR.

U bazi podataka (BHMAIS) trenutno je registrovano 19.205 zapisnika minskih polja što predstavlja oko 60% od njihovog ukupnog broja.

Smiley face