LAND RELEASE

Land Release kao budući pristup u rješavanju problema mina u BiH.

OSLOBAĐANJE VRAĆANJE ZEMLJIŠTA

2009.godine, Land Release (oslobađanje vraćanje zemljišta) je uvedeno u Međunarodne standarde protuminskog djelovanja (IMAS) i predstavlja proces primjene svih razumnih mjera da se identifikuje i ukloni svako prisustvo i sumnja na mine uz upotrebu netehničkog i tehničkog izviđanja,
i čišćenja.

Sljedeća 3 poglavlja Standarda za protuminsko djelovanje u BiH su usvojena u skladu sa sprovođenjem Land Release:
• Poglavlje 1. Oslobađanje Vraćanje zemljišta
• Poglavlje 2. Ne-tehničko izviđanje
• Poglavlje 3. Tehničko izviđanje u procesu vraćanja površine

Land Release (oslobađanjem vraćanjem zemljišta) upravlja BHMAC.
Akreditovane organizacije u BiH provode operacije tehničkog izviđanja i čišćenja.

Standardne operativne procedure koje se odnose na Land Release
• Poglavlje 1. Netehničko izviđanje
• Poglavlje 2. Otvaranje i praćenje radnih zadataka

Važna razlika u ovom pristupu u odnosu na dosadašnje metode je da je sada fokus na rješavanju problema mina kroz što veću uporebu netehničkih metoda, čime se i ukupni troškovi umanjuju.
• U okviru ovog pristupa fokus je na rješavanju problema mina ne-tehničkim izviđanjem (NTS) u kojem se sve informacije o minama i minskim poljima prikupljaju i analiziraju bez upotrebe tehničkih metoda.
• Tehnički pregled (TS) se koristi za provjeru i potvrdu informacija prikupljenih putem netehničkog izviđanja (NTS) kao i za precizno određivanje granica miniranih područja.
• Mine / ESZR se uklanjaju putem operacija čišćenja i to na područjima određenim kroz NTS i TS procese.

Područje u kojem se obavljaju operacije čišćenja je deklarisano kao očišćeno i to područje se vraća krajnjim korisnicima.
• Područje u kojem su operacije TS provedene i nakon čega je zaključeno da nema dokaza o minama, to područje je deklarisano kao redukovano i vraća se korisnicima.
• Ostala područja koja su bila podložna NTS-u, ali dokazi o minama
nisu pronađeni, to područje je proglašeno otkazanom površinom i
vraća se korisnicima na korišćenje.

Smiley face