Opšta procjena minski sumnjivih područja u BiH

CILJ PROJEKTA Povećati efikasnost metode Land Release kroz poboljšanu procjenu veličine zemlje i utjecaja kontaminacije minama / ESZR u BiH.
Aktivnosti projekta usmjerene su na postizanje dva specifična cilja:

 1. Minski sumnjiva područja definirana u skladu sa Međunarodnim standardima protuminskog djelovanja (IMAS) i sa razvijenim Land Release pristupom u Bosni i Hercegovini.
 2. Definisani indikatori za implementaciju nove nacionalne strategije protivminskog djelovanja i izrađen srednjoročni akcioni plan za Land release.
  Direktni partneri u implementaciji projekta su:
 3. Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini, u ime Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine;
 4. Operativno zapovjedništvo Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u ime Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine;
 5. Norveška narodna pomoć u Bosni i Hercegovini, u ime Norveške narodne pomoći, Oslo, Norveška;

Očekivani rezultati će:

 1. Uspostaviti novu osnovu za implementaciju strategije protivminskog djelovanja;
 2. Uspostaviti novu metodologiju za mjerenje budućeg smanjenja MSP-a i smanjenje negativnog uticaja;
 3. Doprinos za izradu srednjoročnog nacionalnog akcionog plana za Land Relese i opštinskih akcionih planova;
 4. Izrada SOP-a za netehničko izviđanje i kriterijuma za izradu MSP zadataka .
 5. Otkazivanje dijelova aktuelnih MSP-a, budući da su NTS kriteriji za otkazivanje MSP-a potpuno integrirani u metodologiju projekta.
 6. Institucionalni kapaciteti BHMAC-a će se nastaviti i nakon implementacije projekta.
 7. Razvijeni SOP i alati za procjenu zemlje poslužit će kao mehanizam za buduća ažuriranja i praćenje napretka u provedbi Nacionalne strategije protuminskog djelovanja i ispunjavanja obaveza BiH prema članku 5 Otavske konvencije.
 8. Ključni učesnici u protuminskoj akciji iz OS BiH i NPA će poboljšati efikasnost svojih timova za redovne operativne aktivnosti u procesu Land Release.
  Sredstva za implementaciju Projekta obezbjeđuje Instrument Evropske unije za stabilnost i mir.
  Trajanje projekta: 15. avgust 2018. – 15. februar 2020. (18 mjeseci)
Smiley face