Pomoć žrtvama mina

Od 1992. godine, od mina/kasetne municije/ESZR u BiH je stradalo 8.384 osoba. U ratnom periodu (1992-1995. godina) stradala je 6.354 osoba, dok je u poslije ratnom periodu (od 1996. godine), stradalo 1.756 osoba, od čega 614 osobe smrtno. Za 274 osobe nije poznata tačna godina stradanja. Od ukupnog broja stradalih, od kasetne municije stradala je 232 osoba, od čega 43 osobe smrtno. Od ukupnog broja stradalih u poslije ratnom periodu , 185 žrtava su žene ili 10%, a 250 žrtava su djeca ili 14%.

U 2017. godini u BiH su registrovane dvije minske nesreće, jedna nesreća izvan sumnjive opasne površine i jedan minski incident. U prvoj minskoj nesreći na području Čelića prilikom izvlačenja drveta iz šume traktorom su aktivirane dvije protivtenkovske mine pri čemu je smrtno stradala jedna osoba.U drugoj minskoj nesreći jedna osoba je smrtno stradala, a jedna lakše povrijeđena prilikom sječe šume u području Trepale- Devetak, Općina Lukavac. Na području Mostara, izvan sumnjive opasne površine prilikom branja kuka aktivirana je ručna bomba zaostala iz Drugog svjetskog rata pri čemu je jedna osoba smrtno stradala, a jedna osoba povrjeđena. U minskom incidentu na širem području Tuzle – lokalitet Gajići-Kovačnica, stradale su dvije krave.

I pored znakova minskog upozoravanja, zbog loše ekonomske situacije u zemlji, stanovništvo BiH svjesno ulazi u sumnjive rizične površine zbog prikupljanja ogreva ili sakupljanja sekundarni sirovina.

 Prilikom obavljanja poslova humanitarnog deminiranja u BiH je stradao 121 deminer, od čega 51 deminer smrtno.

Pomoć žrtvama mina predstavlja sveobuhvatan proces koji uključuje Vladin i NVO sektor , pružena pomoć se implementira kroz medicinsku, psihološku, socijalnu i ekonomsku komponentu. Težište pomoći žrtvama mina odnosi se na potpunu socio ekonomsku reintegraciju žrtava mina u društvo.

Kontakt
+387 33 253-887

Zrtve mina 1992-2017

Smiley face