Komisija (povjerenstvo) za deminiranje

ODLUKA O OSNIVANJU KOMISIJE ZA DEMINIRANJE U BOSNI I HERCEGOVINI

ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA DEMINIRANJE U BOSNI I HERCEGOVINI

Povjerenstvo (komisija) za razminiranje u BiH
Adresa:
 Sarajevo, Trg BiH br. 1,
Telefon/fax: +387 33 492-548

Povjerenstvo (komisija) se sastoji od 3 člana koje imenuje Vijeće ministara BiH za razdoblje od dvije (2) godine.

Članovi Povjerenstva (komisije) za razminiranje u BiH:

Suvad Džafić, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, predsjedavajući;

Mladen Mrkaja, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, član; 

Blažen Kovač, Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine, član; 

Tehnički sekretar: Robert Ljuban, robert.ljuban@mcp.gov.ba

Koordinator: Snežana Avdalović Nišić, snezana.avdalovic@vm.gov.ba, 033/492-506


Smiley face