Biografija Direktor/Pomoćnici direktora

RJEŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA CENTRA ZA UKLANJANJE MINA U BOSNI I HERCEGOVINI

Direktor Saša Obradović, rođen 05.12.1976. godine u Sarajevu.

Diplomirani ekonomista.

23.07.2019.godine imenovan je za Direktora Centra za uklanjanje mina u BiH.

Oženjen, otac dvoje djece.


RJEŠENJE O IMENOVANJU POMOĆNIKA DIREKTORA CENTRA ZA UKLANJANJE MINA U BOSNI I HERCEGOVINI

Pomoćnik direktora za podršku i finansije Damir Šišić, rođen 17.04.1975.god, u Klokotnica, općina Doboj Istok.

Diplomirani ekonomista.

23.07.2019.godine imenovan za Pomoćnika direktora za podršku i finansije Centra za uklanjanje mina u BiH.

Oženjen, otac troje djece.

Smiley face