Javne konsultacije

Poštovani posjetitelji,

Pozivamo Vas da iskoriste javne konsultacije i da svojim konstruktivnim prijedlozima unaprijedite kvalitet upravnih propisa koji se donose u Centru za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini (BHMAC).

Klikom ovdje, pristupate web aplikaciji eKonsultacije, putem koje se možete prijaviti i biti obaviješteni o svim normativnim aktivnostima Centraza uklanjanje mina u BiH i aktivno učestvovati dajući svoje prijedloge i komentare na pravne propise koji se nalaze u postupku javnih konsultacija.

Opšti akt u postupku javnih konsultacija:
Srednjoročni plan rada Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini za period 2020 – 2022

Period konsultacija je: 18.12.2019. – 3.1.2020. godine

Smiley face