Tenders 2015

Ispravka najave tendera -angažovanje resursa deminerskih organizacija koje imaju

Javna nabavka održavanje digitalne centrale

Javna nabavka usluge reprezentacije za potrebe Centra za uklanjanje mina u BiH

Objava uspješnog ponuđača za nabavku odjeće, obuće i ruksaka za tehničko osoblje uključeno u implementaciju IPA projekta – LR/026/OTO/2015 za LOT 1.pdf

Nabavka minskih znakova i drvenih kočića za hitno obilježavanje minski sumnjivih površina

Objava uspješnog ponuđača za nabavku odjeće, obuće i ruksaka za tehničko osoblje uključeno u implementaciju IPA

Objava uspješnog ponuđača za nabavku usluge hotela za obuku osoblja IPA projekta – LR/031/TR/2015

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača -kopir aparati

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT1-Lokacija Sarajevo 01.09.2015.PDF

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT1-mobilna internet.pdf

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT2-Lokacija Tuzla 01.09.2015.PDF

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT2-mobilna internet GPS

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača nabavka robe kancelarijskog materijala BHMAC KZ-BHMAC 07/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Obuća LOT2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Odjeća-LOT1

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača pružanje usluga tehničkog pregleda 04.09.2015

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-fiksna telefonija

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-pružanje usluga osiguranja od autoodgovornosti 03.09.2015

Odluka o nabavci službenih glasila za potrebe BHMAC

Odluka o poništavanju postupka za LOT 4-lokacija Bihać

Odluka o poništavanju postupka za LOT 7-lokacija Brčko

Odluka o poništavanju postupka-usluge osiguranja

Odluka o poništenju postupka

Odluka o zakupu poslovnih prostorija-lokacija Sarajevo

Plan javnih nabavki za 2015.godinu

Plan javnih nabavki za 2015.godinu-07.09.2015

Poništenje nabavke – Gorivo RS – LR/018/FUEL/RS/2015.doc

Poništenje tendera za nabavku tonera za plotere i kopire i papira za plotere u cilju prezentacije IPA projekta – LR/032/TP/2015.

Poništenje tendera za nabavku usluge – angažovanje resursa deminerskih organizacija koje imaju mašinsku pripremu i timove za manuelnu metodu LOT 1 – LR/020/MACHINE/2015.

Poništenje tendera za nabavku usluge – angažovanje resursa deminerskih organizacija koje imaju mašinsku pripremu i timove za manuelnu metodu LOT 3 – LR=020=MACHINE=2015

Postupak nabavke i sukcesivne isporuke dnevnih novina za potrebe BHMAC-a Kabinet direktora-Pomoćnik direktora za podršku

Postupak nabavke i sukcesivne isporuke dnevnih novina za potrebe BHMAC-a Kabinet direktora-v.d.Direktora

Postupak nabavke i sukcesivne isporuke dnevnih novina za potrebe BHMAC-a Ured Sarajevo.pdf

Service provision of the demining organisation with machine and manual teams, Bosnia and Herzegovina, Lot 2

Service provision of the demining organisation with machine and manual teams, Bosnia and Herzegovina, Lot 4

Tenderska dokumentacija za nabavku-angažovanje resursa deminerskih organizacija koje imaju

Zahtjev za dostanu dodatne informacije-pojašnjenje

Smiley face