LAND RELEASE

eu_logoPROJEKAT LAND RELEASE

se finansira sredstvima EU (IPA 2011), kojim je do sada kroz 10 pilot projekata planirano da se vrati na upotrebu oko 53 km2 u 2016.godini.

Riječ je o novom konceptu tretiranja minski sumnjive površine usklađenim sa Međunarodnim Standardom za humanitarno deminiranje IMAS, sa ciljem da se na što ekonomičniji i efikasniji način i u što kraćem vremenskom periodu, korisnicima vrati na upotrebu što više sumnjive površine, a očiste samo potvrđena područja koja sadrže minsko eksplozivna sredstva.

Prednost nove metode je da je većina minski sumnjive površine tretirana netehničkim metodama/ dodatnom analizom i prikupljanjem podataka na terenu, dok se tehničkim metodama tretiraju samo ona područja sa potvrđenim minskim indikatorima, što će rezultirati smanjenjem troškova i uštedom vremena.

Do sada su usvojena tri poglavlja novog Standarda za protivminske akcije u BiH: Vraćanje površine, Netehničko izviđanje i Tehničko izviđanje.

Usvajanje i primjena ovih Standarda će sigurno unaprijediti postojeći sistem protivminskih aktivnosti, a samim time i ubrzati rješavanje ovog dugoročnog problema, uz ispunjenje strateških ciljeva i međunarodno preuzetih obaveza.

Dosadašnji rezultati na pilot projekima daju za pravo da će nastavak primjene ovog koncepta u velikoj mjeri ubrzati i pojeftiniti proces redukcije sumnjive opasne površine.

U 2013. godini, 22 minski sumnjivih područja su analitički tretirana, sa površinom od 101.87 km² u 70 zajednica i 20 opština u BiH.

Tokom 2014. i 2015. godine operacije ne-tehničkog izviđanja izvršene su u 22 minski sumnjiva područja (MSA) sa ukupnom površinom od 101,87 km², u sklopu čega je definisana maksimalna površina za ciljanu i sistematsku istragu u iznosu od 4,15 km².

Smiley face