Sastanak sa predstavnicima delegacije Ukrajine

Vd Direktor Saša Obradović i predsjedavajući Komisije za deminiranje Suvad Džafić, razgovarali su danas sa predstavnicima delegacije Ukrajine, koju su predvodili Vadim Černiš, ministar za pitanja privremeno okupiranih teritorija, Oleksandr Levčenko, Savjetnik ministra Oleksandr Levčenko i Viktorija Vorinina, Šef kabineta. Tema sastanka je sistem protivminskog djelovanja u BiH, te načini i iskustva u implementaciji ovih aktivnosti.

Cijenjeni gosti su upoznati sa trenutnom minskom situacijom u našoj zemlji, zakonskom regulativom, te o procedurama i metodama protivminskog djelovanja u BiH. Najviše interesovanja je bilo za način testiranja ljudstva i opreme, kao i o centralnoj bazi podataka.

Kontaminacija minama i NUS-om utiče na živote dva miliona ljudi u istočnoj Ukrajini. Ova zemlja se nalazi među najteže pogođenim na svetu zbog broja žrtava, kao posljedica mina i drugih eksplozivnih ostataka rata (ERW). Mjesečno, broj civila koji su ranjeni ili ubijeni od ovih opasnosti redovno prevazilazi one koji su direktan rezultat aktivnog sukoba. Mine i NUS su bili vodeći uzrok žrtava djece u 2017. godini, čineći oko dvije trećine svih zabilježenih smrtnih slučajeva i povreda koje su ostavile mnogo djece sa doživotnim invaliditetom. Nedavni izvještaj koji je objavio Ženevski međunarodni centar za humanitarno deminiranje (GICHD) postavio je Ukrajinu kao broj jedan u svijetu po broju žrtava PT mina, a ispred Avganistana i Sirije.

Više o stanju u Ukrajini:

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2018_02_protection_cluster_-_mine_action_en_0.pdf.

Vezane vijesti

Smiley face