Konferencija “Humanitarno deminiranje u BiH-Put ka završetku”

U Sarajevu se u periodu 18-19.10.2018.godine održava Konferencija “Humanitarno deminiranje u BiH-Put ka završetku”. U pitanju je dijaloška konferencija, koju organizuje Ministarstvo civilnih poslova u saradnji sa Komisijom za razminiranje i Centrom za uklanjanje mina u BiH, a pod pokrovitelјstvom Odluke Vijeća Evropske Unije i Jedinice za implementaciju Konvencije o zabrani upotrebe PP mina.

Ovom događaju prisustvuju svi nosioci protivminskih aktivnosti u našoj zemlјi, uklјučujući državne institucije, NVO, privatni sektor i predstavnike međunarodnih i domaćih organizacija uklјučenih u rješavanje ovog problema. Cilј je podizanje interesa za program protivminskog djelovanja u Bosni i Hercegovini i razmatranje mogućnosti mobilizacije svih raspoloživih resursa na ovom polјu.

Ovaj dvodnevni događaj je planiran kroz održavanje prezentacija i cilјanih grupnih diskusija, koje će se između ostalog baviti operativnim progresom i trenutnom situacijom, pristupima i izazovima pri vraćanju površine, državnom vlasništvu i partnerstvu, izazovima u polјu upravlјanja informacijama, izviđanju i planovima za čišćenje, te planovima Bosne i Hercegovine nakon završetka. Međusobni dijalog će također predstavlјati mogućnost Bosni i Hercegovini da razmotri preporuke partnera i ostalih nosioca ovih aktivnosti, koristeći ove implementacijske mjere kako bi se osigurala uspješna realizacija državnog programa uklanjanja mina.

Na Konferenciji je predstavlјena i nova Strategija protivminskog djelovanja do 2025.godine, kao osnova za produženje roka za ispunjenje zahtjeva prema Konvenciji o zabrani uporabe, proizvodnje i skladištenja PP mina.

Partneri i donatori protivminske akcije u BiH su posebno podstaknuti da naučene lekcije i preporuke podijele sa Bosnom i Hercegovinom kroz aktivno sudjelovanje na pojedinačnim sastancima, kako bi doprinijeli stvaranju zajedničke vizije o načinu na koji Bosna i Hercegovina može ispuniti svoje obaveze po Članu 5 Konvencije o zabrani upotrebe proizvodnje, transporta i skladištenja PP mina.

Bosna i Hercegovina je među prvima potpisala Konvenciju o zabrani protivpješadijskih mina, ratificiravši je 1998.godine. Konvencija je za Bosnu i Hercegovinu stupila na snagu 1.marta 1999.godine, u vrijeme kada je Bosna i Hercegovina postala država članica Otavske konvencije, za odgovornošću za čišćenje mina, uništavanje uskladištenih mina, pomoć žrtvama mina, te saradnju i pomoć.

BiH je svoje obaveze vezane za uništavanje uskladištenih mina ispunila 2007.godine, nakon što je uništeno 475,707 uskladištenih mina. Prema Članku 5 Konvencije, Bosna i Hercegovina je preuzela na sebe da uništi ili osigura uništavanje svih protivpješadijskih mina na površinama pod svojom kontrolom ili jurisdikcijom, što je prije moguće, ali ne kasnije od 1.marta 2009.godine. 26.marta 2008. godine, Bosna i Hercegovina podnijela je zahtjev za produženjem roka za čišćenje mina.

Produženje je odobreno, a rok je određen za 1.mart 2019.godine. 25.aprila 2018. godine, Bosna i Hercegovina je podnijela novi zahtjev za produženje roka za čišćenje mina u trajanju od dvije dodatne godine. Države članice donijeće odluku po ovome pitanju krajem 2018. godine.

Link za fotografije:

https://www.apminebanconvention.org/eu-council-decision/eucd-2017-2020/bih-national-stakeholder-dialogue/

Link za vijest u medijima:

http://www.federalna.ba/bhs/vijest/253485/probijeni-rokovi-pred-vmbih-nova-strategija

https://www.youtube.com/watch?v=qy_PvI15XJw

https://www.klix.ba/vijesti/bih/bhmac-za-potpuno-ciscenje-bih-od-mina-potrebno-336-miliona-k-m/181018080

https://www.nezavisne.com/novosti/drustvo/Za-potpuno-ciscenje-BiH-od-mina-potrebno-336-miliona-KM/503389

http://www.srna.rs/novosti1/636927/za-potpuno-ciscenje-bih-od-mina-potrebno-336-miliona-km.htm

http://mondo.ba/a834256/Info/BiH/deminiranje-u-BiH.html

 

Vezane vijesti

Smiley face