Potpisana dva nova ugovora u oblasti protivminskog djelovanja koja finansira Evropska unija

U pitanju su ugovori pod nazivom Opšta procjena minske sumnjive površine u BiH i Podrška izradi Informacionog sietema BHMAC na web platformi, za šta je izdvojeno 1.1 milion eura kroz Instrument za stabilnost i mir.

Projekat pod nazivom “Opšta procjena minske sumnjive površine u Bosni i Hercegovini  2018-2019)” koja će se vršiti u periodu 15.08.2018. godine – 31. decembra 2019, će zajednički sprovoditi Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini, Oružane snage BiH i Norveška narodna pomoć (NPA). Biće finansiran kroz hitne grantove EK u iznosu od 900.000 EUR.

Cilj ovog projekta je povećanje efikasnosti u protivminskim djelovanjima u Bosni i Hercegovini kroz implementaciju poboljšane opšte procjene minske situacije, a u cilju postavljanja nove osnove, kroz primjenu netehničkog i tehničkog izviđanja. Ovim će se obezbijediti nova osnova za realno planiranje protivminskog djelovanja, u cilju izrade plana za realizaciju Strategije protivminskog djelovanja 2018-2025 i pripremu konačnog zahtjeva za ispunjavanje obaveza iz člana 5 Otavske Konvencije.

Ugovore su potpisali otpravnik poslova Delegacije EU u BiH Khaldoun Sinno, ministar civilnih poslova BiH Adil Osmanović, ministrica odbrane BiH Marina Pendeš, zamjenik residentnog predstavnika UNDP-a u BiH Sukhrob Khoshmukhamedov i regionalni direktor norveške Narodne pomoći za Jugoistočnu Evropu Sven Jonas Zacrisson.

Evropska unija je od 1996. godine obezbijedila više od 46 miliona eura za programe deminiranja u Bosni i Hercegovini.

Ministar Civilnih poslova Adil Osmanović je naglasio da će projekat opća procjena sumnjivih teritorija u BiH, sigurno doprinijeti ubrzanom rješavanju uklanjanja minsko-eksplozivnih sredstava , dok je uspostavljanje baze podataka jedan sasvim drugačiji i bolje organizovan pristup rješavanju ovih problema.

Saša Obradović, vd. direktora Centra za uklanjanje mina BiH, podsjetio je kako se u posljednje tri godine prešlo na novi metod deminiranja u BiH i da je zemlja zajedno sa Ženevskim centrom i drugim organizacijama krenula u proces novog deminiranja, ciljane i sistematske istrage, te da je 1996.godine bilo 4.100 km2 sumnjive opasne površine, a danas 1053 km2.

U pitanju su nepristupačna područja, 64 % šume je pod tim sumnjivim područjima. I to je ono u čemu će nam ovaj projekat pomoći da se uz pomoć što naprednije opreme uđe u ta područja i vidi da li su stvarno pod minama ili ne.

Vd Direktor je podsjetio da je BHMAC dobio i minske snimke iz 1995. godine gdje se vide ocrtane linije, a s Ministarstvom odbrane se radi na lociranju karata da se pronađu tačne linije razgraničenja i minska polja.

Vezane vijesti

Smiley face