U Banja Luci predstavljeni dosadašnji rezultati u sklopu projekta “Integrisana socio-ekonomska podrška žrtvama mina u BiH”

U pitanju je projekat koji zajednički sprovode World Vision BiH i Organizacija amputiraca Udas, a koji je finansiran od strane EU, World Vision Austrija i partnerskih opština u BiH, sa ciljem socio-ekonomskog osnaživanja i integracije žrtava mina i njihovih porodica u 11 minski ugroženih opština u BiH: Stanari, Doboj, Lukavac, Zvornik, Konjic, Čajniče, Velika Kladuša, Bihać, Bosanska Krupa, Donji Vakuf i Travnik.

Zahvaljujući ovom dvogodišnjem projektu u vrijednosti od 388 830eura, koji je započeo Novembra 2017.godine, a čija se finalizacija očekuje do kraja Jula 2019.godine, podržano je 60 muškaraca i žena, koji su preživjeli minski incident, i kojima je kroz obezbjeđenu obuku, alate, mašine i učešće na sajmovima, omogućeno da uprkos invaliditetu započnu svoje male biznise u poljoprivredi i zanatstvu.

Ovo je pokušaj poboljšanja uslova života žrtava mina i njihovih porodica,  kojih su ovi “incidenti” označili za cijeli život.  Žrtve mina se suočavaju sa ekonomskom i socijalnom isključenosti iz društa,  jer BiH nema infrastrukturu za ekonomsku nezavisnost osoba sa invaliditetom, a društvu nedostaje pozitivan stav da prihvate žrtve mina i iskoriste sposobnosti tih ljudi.

Žrtve mina treba da uživaju svoja prava i ostvare svoje potencijale, te učestvuju u razvoju svojih zajednica kao potpuno integrisani građani.

Istaknuto je da je ove godine usvojena nova Strategija protivminskog djelovanja Bosne i Hercegovine 2018 – 2025, koja predviđa ispunjavanje preostalih obaveza iz Konvencije o zabrani mina, a koje se tiču identifikacije i čišćenja preostalih miniranih teritorija do 2025. godine.

Još jednom je ukazano da rješenje zaostalih mina i NUSa, te adekvatan pristup pomoći žrtvama mina, kao jednom od stubova protivminskog djelovanja, u velikoj mjeri zavisi o kapacitetu nadležnih institucija da poboljšaju upravljanje protivminskim djelatnostima u BiH i mobiliziraju zajednicu na dodatni doprinos u ispunjavanju preostalih obaveza, preuzetih međunarodnim i domaćim obavezama.

Vezane vijesti

Smiley face