U Ženevi počeli redovni polugodišnji sastanci zemalja potpisnica Otavske konvencije

Redovni polugodišnji sastanci zemalja potpisnica Otavske konvencije, koji će trajati u periodu 7-8 juni 2018.godine, okupiće blizu 300 delegata koji zastupaju više od 75 država i 17 međunarodnih i nevladinih organizacija.

Sastancima prisustvuju najveći svjetski eksperti i zvaničnici na polju protivminskog djelovanja, među kojima su i predstavnici delegacije Bosne i Hercegovine, koju predvode Saša Obradović, v.d. direktora Centra za uklanjanje mina u BiH i Suvad Džafić, predsjedavajući Komisije za deminiranje u BiH.

Ovaj dvodnevni program će pružiti priliku državama potpisnicama koje su u procesu čišćenja miniranog područja, uništavanja protivpješadijskih mina u skladištima i pomaganja preživjelim, kao i onima koji primjenjuju druge ključne aspekte Konvencije, da prezentuju svoje dosadašnje rezultate.

Države članice koje su u procesu sprovođenja ključnih odredbi Konvencije, podstaknute su da budu spremne da predstave sve dodatne napredke koje su učinili od prošlog sastanka i pruže detalje o onome što još treba uraditi, posebno u vezi sa ciljevima koji bi mogli biti ispunjeni do Četvrte revizije konferencije 2019.godine.

Pored redovnog rada Odbora, održaće se i tematska diskusija o implementaciji člana 5 Konvencije. Tokom ove tematske diskusije, panel će razmotriti implementaciju obaveza za deminiranje od strane država članica prema članu 5 Konvencije i shvatanja koje su države članice prihvatile u vezi člana 5.

Šest zemalja će tražiti dodatno produženje roka za ispunjenje preuzetih obaveza prema ovoj Konvenciji, među kojima je i Bosna i Hercegovina.

Otavska Konvencija je usvojena i potpisana 1997.godine, dok je ista stupila na snagu 1999.godine. Prema Konvenciji, 30 od 61 države pogođene minama, proglašavale su završetak svojih preuzetih  obaveza, čime je oslobađeno i vraćeno na upotrebu na milione  kvadratnih metara zemlje. Sve, osim 33 države svijeta, pridružile su se Konvenciji, od kojih većina služi njenim normama. 159 država potpisnice više nemaju obaveza prema uništavanju zaliha, a zajedno su ukupno uništile više od 51 milion preostalih zaliha.

Naredni sastanak zemalja potpisnica Otavske konvencije je predvidjen za novembar 2018.godine, kada će biti i donešene konačne odluke o produženju predatih zahtjeva.

 

Vezane vijesti

Smiley face