Održavanje radionice „Upravljanje rizikom“

U periodu od 22. do 27. Januara u Sarajevu se održava radionica na temu „Upravljanje rizikom“ u organizaciji Centra za uklanjanje mina u BiH i GICHD (Međunarodni centar za humanitarno deminiranje iz Ženeve). Pored organizatora, na radionici učestvuju i predstavnici akreditovanih organizacija za protivminsko djelovanje u BiH: Oružane snage BiH, FUCZ FBiH, RUCZ RS, NPA, MAG, kao i predstavnici Ambasade SR Njemačke u BiH. Preduslov za održavanje radionice predstavlja provedena Upravljanje rizikom – procjena kapaciteta operacija koju je proveo GICHD za Centar za uklanjanje mina u BiH u decembru 2016. godine.

Vezane vijesti

Smiley face