SIDE-EVENT O PODRŠCI PROJEKTIMA DEMINIRANJA U BiH ODRŽAN U BEČU

Danas je na marginama 16. Sastanka država potpisinica Otavske konvencije u Beču održan i side-event o podršci projektima deminiranja u Bosni i Hercegovini. Događaj je organizovao Centar za uklanjanje mina u BiH (BHMAC) u saradnji sa  Evropskom unijom (EU) i Jedinicom za podršku implementaciji Konvencije (ISU).

Saša Obradović, v.d. direktor BHMAC-a, se u ime države Bosne i Hercegovine zahvalio Evropskoj uniji (EU) i Jedinici za podršku implementaciji Konvencije (ISU) na podršci koju pružaju procesima protivminskih akcija u Bosni i Hercegovini. Od podnošenja posljednjeg Zahtjeva za produženje, metode deminiranja u BiH su evoluirale, došlo se do novih informacija, napredak je postignut, prevaziđene su mnoge prepreke i susreli smo se sa brojnim izazovima. Trenutno smo u procesu usvajanja nove Strategije protivminskog djelovanja i razvijanja  novih planova za izviđanje i čišćenje. Tokom svih ovih godina rada, stekli smo mnogo iskustva i znanja i znamo kako da riješimo problem zagađenosti minama na najbolji mogući način.

Sa svim dosadašnjim postignutim rezultatima od kada smo podnijeli Zahtjev za produženje, Bosna i Hercegovina je u poziciji da iskoristi sve prednosti podrške EU i da zajedno sa svim učesnicima u protivminskoj zajednici u BiH dostigne zajedničku viziju o Bosni i Hercegovini bez mina do 2025. godine.

Cilj današnjeg događaja je da se ojača partnerstvo između država potpisnica Konvencije kao i nevladinih i ostalih organizacija i predstavnika zajednica zagađenih minama. EU je Jedinici za podršku implementaciji Konvencije (ISU) povjerila zadatak da služu kao tehnički izvođač odluka EU o pružanju podrške i obezbijedila ISU resurse za sprovođenje serije akcija u skladu sa njenim mandatom.

 

Vezane vijesti

Smiley face