16. SASTANAK POTPISNICA OTAVSKE KONVENCIJE

Između 18. i 21. decembra, u Beču (Austrija) se održava 16. sastanak država potpisnica Konvencije o zabrani upotrebe, skladištenja, proizvodnje i prevoza protivpješadijskih mina i njihovog uništavanja (Otavska Konvencija).

Ovaj sastanak se sprovodi u skladu sa članom 11. Konvencije i saglasno sa Konferencijama država članica zaduženih za pregled Konvencije.

Ovom velikom događaju prisustvuju države članice i one koje nisu članice, civilno društvo, međunarodne organizacije, privatni sektor i svi ostali koji imaju interes za dostizanje cilja Akcionog plana iz Maputo 2014. godine: Svijet bez mina do 2025. godine.

Svi akteri uključeni u proces deminiranja, međunarodnu saradnju, pomoć žrtvama i druga pitanja od značaja za Otavsku konvenciju trebaju procijeniti status svojih obaveza u skladu s Konvencijom i pomoći u razvoju novih i inovativnih ideja / smjernica kako bi se osigurala njegova sveobuhvatna implementacija.

Države članice su se obavezale da će raditi na zabrani svih aktivnosti vezanih za protivpješadijske mine, s ciljem da zaštite ne samo svoju nacionalnu sigurnost, nego i globalnu ljudsku sigurnost. Na ovom 16. sastanku država potpisnica konvencije, na obilježavanju jubileja od 20 godina od njenog potpisivanja,  biće predstavljeni sljedeći koraci za oslobađanje svijeta od  protivpješadijskih mina.  Fokus sastanka će biti na međunarodnoj sigurnosti baziranoj na zaštiti pojedinaca, bez diskriminacije i  poslužiće kao osnovna tema  za ovu Konvenciju.

Delegaciju Bosne i Hercegovine koja prisustvuje ovom događaju čine predsjedavajući Komisije za deminiranje u BiH gospodin Suvad Džafić i v.d. direktor Centra za uklanjanje mina u BiH Saša Obradović.

Vezane vijesti

Smiley face