Održan sastanak o deminiranju u BiH – 1.100,000 eura iz granta Evropske komisije za projekat revizije procjene minsko sumnjive površine

Dana 12.12. 2017.godine u Ministarstvu civilnih poslova BiH održan je koordinacijski sastanak o aktivnostima deminiranja u Bosni i Hercegovini. Sastanku su prisustvovali ministar civilnih poslova Adil Osmanović, rezidentna koordinatorica UN i rezidentna predstavnica UNDP u BiH Sezin Sinanoglu, komandant EUFOR generalmajor Anton Waldner, program menadžer u Delegaciji EU u BiH Fotini Antonopoulou, članovi Komisije za deminiranje u BiH Suvad Džafić i Mladen Mrkaja i v.d. direktor Centra za uklanjanje mina (BHMAC) Saša Obradović.

Na sastanku je razgovarano o načinu realizacije i kontrole utroška sredstava granta Evropske komisije, koji je dodjeljen odlukom koju je 5. decembra potpisala potpredsjednica Evropske komisije Federika Mogerini. Grantom su prepoznate pozitivne aktivnosti koje se vode u Ministarstvu civilnih poslova BiH i BHMAC-u, uvođenje novog Standarda za deminiranje, aktivnosti na izmjenama i dopunama Zakona o deminiranju, reviziji Strategije protivminskog djelovanja, te okupljanje donatora kroz Odbor donatora.

Riječ je o grantu za hitne slučajeve u iznosu od milion i stotinu hiljada eura za projekat ”Revizija procjene minsko sumnjive površine – novi pristup, strateški pomak 2019”. Projektom je predviđeno da bude izvršena procjena sumnjivih opasnih područja koja su kompatibilna s procesom land release (netehničko i tehničko izviđanje i deminiranje), uspostavljanje osnove za provedbu nove nacionalne strategije protivminskog djelovanja i definisanje pokazatelja za izradu land release plana kao sastavnog dijela nove strategije protivminskog djelovanja.

 Projekat koji će finansirati Evropska komisija biće realizovan u narednih osamnaest mjeseci, a implementirat će ga zajedno BHMAC, Oružane snage BiH i Norwegian People's Aid (NPA).

Vezane vijesti

Smiley face