SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Povodom obilježavanja dvadesete godišnjice od potpisivanja Otavske konvencije (03.12.1997.godine – 03.12.2017.godine) Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine (DCKBiH) u saradnji sa Centrom za uklanjanje mina u BiH organizovalo je konferenciju za štampu sa ciljem predstavljanja rezultata u ispunjavanju obaveza iz Otavske konvencije i rezultata aktivnosti Crvenog krsta/križa u protuminskoj akciji od 1996. do 2017.godine.

Problem postojanja mina u svijetu trenutno pogađa 68 zemalja, među kojima jedno od vodećih mjesta zauzima Bosna i Hercegovina. Pored masovnog stradanja  i ranjavanja civilnog stanovništva, problem  postojanja zaostalih mina direktno utiče i na ekonomski razvoj zemlje koja je bila zahvaćena ratom.

Bosna i Hercegovina je minama najzagađenija zemlja u Evropi. Prema podacima Centra za uklanjanje mina u BiH (BHMAC) veličina minski sumnjive površine u BiH iznosi 1.091 km2 ili 2,2% u odnosu na ukupnu površinu BiH. Opšta procjena uticaja mina/eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata u 129 opština u BiH je identifikovala 1.398 ugroženih zajednica pod uticajem mina/eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata. Od kraja rata do novembra 2017. godine mine su uzrokovale stradanje 1.755 ljudi, od čega 613 sa smrtnim ishodom.

Organizacija Crvenog krsta/križa u prethodnih 20 godina  je  kontinuirano provodila aktivnosti na upozoravanju na opasnost od mina i postigla značajne rezultate. U punoj saradnji sa BHMAC-om i uz tehničku i finansijsku podršku MKCK, aktivnosti upozoravanja na opasnost od mina  su sprovedene u brojnim minama ugroženim zajednicama.

Izdvajamo najznačajnije aktivnosti/rezultate:

  • Širom BiH postavljamo znakove hitnog obilježavanja minski sumnjivih površina, bilborde sa mapama minskih polja, znakove zabrane kretanja te trajne minske ograde.
  • Do sada smo postavili 13 igrališta za djecu na sigurnim površinama u ugroženim zajednicama.
  • Svake godine na svim nivoima  organizovanja  struktura  DCKBiH  realizira takmičenja „Misli Mine“ za učenike osnovnih škola, koja okupe  blizu  25.000  djece  u  čitavoj  BiH.
  • Intenzivno radimo na edukaciji i podizanju svijesti o opasnostima od mina i eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata ciljnih grupa, kao što su učenici, poljoprivrednici, lokalno stanovništvo, povratnici, lovci, ribolovci, šumski radnici, skupljači drva i bilja, vatrogasci, planinari i drugi.
  • Štampamo i dijelimo adekvatan promotivni materijal prilagođen ciljnim grupama.
  • Svake godine učestvujemo u obilježavanju 04. aprila Svjetskog dana borbe protiv mina.
  • U decembru obilježavamo našu tradicionalnu aktivnost Nedjelju upozoravanja na opasnost od mina uz brojne aktivnosti sa djecom i omladinom.
  • Prikupljamo podatke o žrtvama mina i pomažemo žrtvama mina.

 

 

 

 

 

Vezane vijesti

Smiley face