Održan sastanak učesnika projekta sa predstavnicima Evropske komisije iz Brisela

Dana 10.11.2017. godine u prostorijama Centra za uklanjanje mina u BiH održan je sastanak kome su prisustvovali učesnici projekta “Državna procjena o preostalim sumnjivim opasnim površinama u Bosni i Hercegovini 2018-2019“ koji će zajedno sprovoditi Centar za uklanjanje mina u BiH (BHMAC), Norwegian People's Aid (NPA) i Oružane snage BiH (OSBiH). Projekat će biti finansiran sredstvima EU putem Delegacije Evropske Unije u Bosni i Hercegovini čiji su predstavnici takođe prisustvovali sastanku kao i predstavnici EUFOR-a i UNDP-a.

Svrha sastanka je bila prezentacija projekta pred predstavnicima Evropske komisije iz Brisela koji će izvršiti procjenu i evaluaciju projekta i dati konačno mišljenje o implementaciji istog.

Nakon što je v.d. direktor BHMAC-a Saša Obradović projekat predstavio prisutnima, uslijedila su pitanja predstavnika Evropske komisije o primjenjivosti rezultata projekta u daljnjem procesu protivminskih akcija u BiH i njihovom uticaju na Strategiju protivminskog djelovanja. Takođe su bili zainteresovani i za načine međusobne komunikacije svih učesnika ovog projekta.

Na sastanku je dogovoreno potpisivanje Memoranduma o razumijevanju BHMAC-a I partnera na projektu u kom će se definisati aktivnosti koje će se provoditi.

Vezane vijesti

Smiley face