Podrška EU protivminskim akcijama: Smanjenje rizika i podrška žrtvama mina u BiH

Dana 11. jula 2017. godine Evropska unija je dodijelila dva ugovora ukupne vrijednosti od 700.000 eura koji će se realizovati u naredne dvije godine u opštinama Konjic, Lukavac, Travnik, Donji Vakuf, Bihać, Velika Kladuša, Doboj, Stanari, Zvornik, Čajnice, Bosanska Krupa .

116 žrtava mina i njihovih porodica mogu računati na individualnu podršku za pokretanje biznisa i psihosocijalnu pomoć. Ključni partneri: World Vision Austria, UDAS, Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V, Eco Sport Group, opštinske vlasti, kantonalne vlasti i BHMAC.

Protivpješadijske mine izazivaju patnju i žrtve i predstavljaju ozbiljnu prepreku ekonomskom razvoju, sprječavaju povratak izbjeglica i raseljenih lica i ometaju operacije humanitarne pomoći, rekonstrukciju i rehabilitaciju i obnavljanje normalnih društvenih uslova.

Evropska unija je posvećena cilju potpune eliminacije protivpješadijskih mina u BiH i zalaže se za žrtve mina i porodična prava na pomoć i rehabilitaciju.

Od 1996. godine Evropska unija je finansirala projekte vrijedne 46 miliona eura i nastavlja da bude jedan od najvećih međunarodnih donatora ovom sektoru u BiH.

U proteklih pet godina Evropska unija i njene države članice pružile su političku, finansijsku i naučnu podršku protivminskim akcijama širom svijeta u ukupnom iznosu od preko 500 miliona eura.

Vezane vijesti

Smiley face