Sastanak sa Ministrom civilnih poslova BiH Adilom Osmanovićem

Dana 20. 07. 2017. godine u Ministarstvu civilnih poslova BiH održan je sastanak na kojem su bili prisutni Ministar civilnih poslova BiH Adil Osmanović, članovi Komisije za razminiranje u BiH Mladen Mrkaja i Suvad Džafić, v.d. Direktor BHMAC-a Saša Obradović, pomoćnici v.d. Direktor BHMAC-a Zdravko Jonjić i Damir Šišić i Šef Odsjeka za informatičke poslove BHMAC-a Zoran Grujić. Na sastanku je predstavljena trenutačna minska situacija u BiH, kao i trenutačna aktivnost Komisije za razminiranje u BiH i BHMAC-a. Na sastanku se razgovaralo i o poduzetim aktivnostima u cilju organiziranja donatorskih konferencija i obilježavanja godišnjice posjete Princeze Dajane strukturama deminiranja u BiH. Takođe, zaključeno je da se u najskorijem vremenskom razdoblju počinju animirati međunarodni faktori utjecajnih u području podrške protuminskih akcija u BiH.

Vezane vijesti

Smiley face