Делегација Европске Комисије у БиХ објавила тендер за подршку деминирању и помоћ жртвама мина у БиХ

Комплетан Водич за апликанте као и остала документација је на располагању на слједећим веб страницама:

Publication reference: EuropeAid/153272/DD/ACT/BA

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=QS

/http://europa.ba/?page_id=320

Vezane vijesti

Smiley face