Делегација Европске Комисије у БиХ објавила тендер за подршку деминирању и помоћ жртвама мина у БиХ

Делегација Европске Комисије у БиХ објавила тендер за подршку деминирању и помоћ жртвама мина у БиХ

Комплетан Водич за апликанте као и остала документација је на располагању на слједећим веб страницама: Publication reference: EuropeAid/153272/DD/ACT/BA https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=QS /http://europa.ba/?page_id=320

20160912_091101

Делегација Центра за противминско дјеловање Зимбабвеа у посјети Центру за уклањање мина у БиХ

Дана, 12.09.2016.године, Центар за уклањање мина у БиХ је посјетила делегација Центра за противминско дјеловање из Зимбабvеа. Делегацију Центра за...

Smiley face