vlasic

Minska nesreća na području planine Vlašić

21.05.2016.godine u jutarnjim časovima, tokom sakupljanja ogrijevnog drveta, na području Gostilj-Dobretići, planina Vlašić, došlo je do aktiviranja minske naprave, prilikom...

Smiley face